Kommentar till: Neutraliteten som livslögn

Kommentar från Utgivarna:

Författaren och journalisten Thomas Engström insinuerar i en SvD-artikel den 4 april (se nedan) att annonseringen av boken Bevara alliansfriheten – Nej till Nato-medlemskap! (Celanders 2014) skulle ha bekostats av någon hemlig finansiär från öst, läs Ryssland!

Det saknar givetvis all grund. Boken är en ren förlagsprodukt och har tagits fram och marknadsförts helt genom insatser på frivillig och ideell grund.

Det kan tilläggas att Svenska Dagbladet genom Mikael Holmström anmälde boken då den just kommit ut. Någon recension blev det dock inte. Då redaktionen nu ett halvår efter bokens publicering väljer att lägga ut en artikel som denna inställer sig frågor om vart redaktionen vill komma och vilket ansvar man tycker sig ha gentemot sina läsare.

Utgivarna