Nazityskland och Finland, arenan.yle.fi

Fyrdelad historieserie om relationen mellan Nazityskland och Finland på 1930- och 1940-talen. Serien klarlägger hur den nära relationen mellan Finland och Tyskland föddes och utvecklades och vad man i Finland visste om holocausten, det vill säga folkmordet på judar, när länderna förde krig tillsammans. Med hjälp av arkiv och expertintervjuer undersöks hur nära relationer finländare hade till Nazitysklands ledare. (Yle, 2022.) Se filmen.