Natos stundande trefrontskrig, Dagens Arena

Situationen i Turkiet riskerar att utvecklas till ett krig på tre fronter. Nato kommer oundvikligen att bli indraget.Turkiet har blivit ett terrorland. Landet har utsatts för ett antal terrordåd det senaste året. Så sent som i onsdags blev huvudstaden Ankara mål för terrorister.Landet som länge kallats bron mellan väst och öst, beskrivs nu som »the Jihadist pathway« och associeras numera med terrorism. Så var det inte för fem år sedan. Den dåvarande utrikesministern och arkitekten bakom landets nya utrikespolitik, Ahmet Davutoglu, hade ett mål. Den turkiska republiken, sa han, var en modern nationalstat. Men nu var det också viktigt att med hjälp av det ottomanska arvet skapa nya diplomatiska förbindelser. En sunni-muslimsk hegemoni kom att karakterisera turkisk utrikespolitik och det allra viktigaste var »noll-problem« med grannländerna, »zero-problems with neighbours«. Läs artikel