Natos protektoratspolitik

Utgivarna

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg varnar Kosovo, läser vi i norsk press.  I utbrytarstaten planeras för en folkomröstning den 14 december om att förvandla landets säkerhetsstyrkor till en reguljär armé. ”Et slikt grep vil være utidig. Det går mot rådene fra mange NATO-allierte. Og det kan få alvorlige følger for Kosovos euroatlantiske integrering i framtida”, säger Stoltenberg. Han kritiserar också Kosovo-statens beslut att höja tullen på varor från grannlandet Serbien ”till 100 procent”. Serbien å sin sida talar om provokationer och säger att landet inte stillatigande tänker åse hur en kosovarisk armé används för att rensa landet på etniska serber.

Man måste förstå bakgrunden. Serbien blev den stora förloraren i de jugoslaviska inbördeskrigen. Den sydslaviska federationen, med rötter i utgången av första världskriget, bröt samman, och delrepubliken Serbien styckades efter en massiv utländsk intervention. Det var den som skapade staten Kosovo. Utan Nato-bombningarna över Jugoslavien på våren 1999 hade inte denna statsbildning, som världssamfundet i sin helhet inte har godtagit, kommit till stånd. Kosovo i sin nuvarande skepnad är alltså en Nato-skapelse.

Nato-bombningarna var en akt utan stöd i folkrätten och statsgrundandet ett exempel på att Europas gränser kan ändras med våld. Ryssland med sin annektering av Krim var inte först på plan efter kalla krigets slut. I själva verket använde Moskva Nato-skapelsen Kosovo för att ”rättfärdiga” sitt ingripande i Ukraina. Nu anser Natos generalsekreterare att organisationen kan diktera kosovarisk inrikespolitik och visar därmed att han ser på icke-Nato-landet som ett protektorat.

Emellertid verkar det som om Stoltenberg inte hade stämt av sin inställning med Washington, för några dagar senare förklarade den amerikanske ambassadören i Pristina att USA ser bildandet av en nationell armé i Kosovo som ett positivt steg.  Samtidigt förnekar Kosovo-statens premiärminister att armén ska sättas in i norr, där landets serbiska minoritet bor. ”Armén kommer att användas för att hjälpa Nato i Afghanistan och Irak”, hävdar han.