Natomedlemskap ingen valfråga, helagotland.se

Lars Danielson

Med Donald Trump som USA:s president är det oansvarigt att nu förorda ett svenskt medlemsskap i NATO.

USA:s president leder en supermakt med världens i särklass största krigsmakt. Presidenten har också i många fall ett avgörande inflytande över NATO. Trumps ledarskap präglas, enligt seriösa bedömare, av att han är en extremt egoistisk och omogen person och samtidigt en opålitlig och nyckfull lögnare, som hetsar och uppviglar. […]

Vårt ”eget” försvar är dock en valfråga 2018, där våra riksdagsparier är överens om att i olika grad ”återhämta” våra förmågor inom det militära försvaret inte minst Flottan och inom det civila försvaret – BRA! Läs artikel