Dansk övning förbereder för Trident Juncture, .forsvarsmakten.se

Under perioden 13-17 augusti deltar korvetterna HMS Karlstad och HMS Nyköping i den danska övningen SQUADEX 33. Övningen genomförs huvudsakligen i Kattegatt-området. Ledningen under övningen sker från det danska fartyget HDMS Peter Willemoes, där chefen för den danska sjöstyrkan (COM DATG) är placerad. Utöver de svenska fartygen och den danska marinen, deltar även danska stridsflygplan av typen F16 som kvalificerade målresurser. […]

– Att få delta i denna övning skapar förutsättningar för oss att kontrollera sambandslösningarna inför TRJE 18 samt bidrar till att utveckla relationen till dem som skall leda oss under kommande övning. Det leder till ökad interoperabilitet och kommer underlätta kommande samarbete med danska Marinen och NATO inom ramen för övningar och beredskap, säger fartygschefen på HMS Karlstad, Magnus Almqvist. Läs artikel