Natomedlemskap – bra eller dåligt för Sverige? na.se

Anders Svärd, Centerpartiet, Kumla

Pål Jonson och Lotta Olsson, båda moderater, skriver den 12 april på NA Debatt att ett Natomedlemskap stärker Sveriges säkerhet. Detta påstående är vi många som ifrågasätter. På senare tid har flera diskussioner handlat om värdet av den Natooption som många riksdagspartier ställt sig bakom. Den frågan öppnar för ett framtida ställningstagande för ett medlemskap, men innebär inte någon förändring i sak. Sverige är till dess annat beslutats av riksdagen ett militärt alliansfritt land. Jag tillhör dem som är övertygad om att det, i det nuvarande säkerhetspolitiska läget, är det effektivaste sättet att minimera de säkerhetspolitiska riskerna för Sverige.

Sverige och Finland bör fortsätta utgöra en militärt alliansfri zon. Att medverka till att Nato i nya medlemsländer ska kunna fortsätta att flytta sina militära positioner närmare Ryssland riskerar att bli motsatsen till säkerhetsskapande för Sverige. Utplacerade militära resurser i olika former nära den ryska gränsen blir i praktiken nya måltavlor i ett spänt militärt läge. Läs artikel