Krigen i Afghanistan har kostet Norge 10,5 milliarder kroner, forsvaretsforum.no

[…] I tillegg til den sivile bistanden, har Norge bidratt til Afghan National Army Trust Fund (ANA Trust Fund), et fond som er opprettet for å finansiere det afghanske forsvaret og sikkerhetsstyrker. Ifølge et Nato-dokument fra 2019 var Norges bidrag til fondet på det tidspunktet 102 millioner dollar.

9000 norske soldater har tjenestegjort i Afghanistan. Ti av dem har mistet livet i krigen. […]

Kristian Berg Harpviken, forsker ved fredsforskningsinstituttet Prio, sier til Forsvarets forum at Afghanistan lenge var Forsvarets mest sentrale oppgave.

– I perioden 2002 til 2014 var dette det viktigste Forsvaret gjorde. Man kan spørre seg om det er helt realistisk at ikke mer av Forsvarets utgifter kan knyttes til Afghanistan, sier han. Forskeren mener at Norges engasjement i Afghanistan først og fremst handler om medlemskapet i Nato. […]

Harpviken mener det meste av Norges deltagelse har vært «bidragskrigføring», der det å være med har vært viktigere enn den militære effekten.

– Små land forventes å bidra, slik at man kan sette flest mulig flagg på dokumentene. Det har preget mye av Norges innsats, sier han. […]

– Jeg mener at innsatsen har vært feilslått. Man burde innledet forhandlinger med Taliban med én gang, og man burde trukket seg ut i 2003-2004, før man begynte å tære på gjestfriheten, sier han. Läs  artikel