Nato-medlemskapet är ingen garanti för något, aftonbladet.se

Roland Poirier Martinsson

Det främsta skälet till varför Sverige inte bör gå med i Nato är att det skulle innebära en förändring. Man vet vad man har, men inte vad man får. Argumentet ges sällan uppskattningen det förtjänar.

I andra vågskålen bör sedan läggas sådant som talar för ett svenskt medlemskap. Då kunde detta med Turkiet ha spelat en annan roll. När landet hotade med veto erbjöds ett mått på vilken tyngd Nato skänker oss. Vi borde svarat: ”Vi söker medlemskap. Ni avvisar oss om ni är emot, men vi köpslår inte om våra inre angelägenheter.”

Om alliansens garanter – USA och de stora, europeiska länderna – ser oss som en viktig allierad hade det slutat med att Turkiet accepterat oss. En affär med USA som gäller tjugo stridsflygplan innebär viktigare förhandlingar för Turkiet än flaggviftning på Sergels torg. Nu får vi aldrig veta, och så tappade vågskålen för förändring lite tyngd, samtidigt som vi stängde dörren bakom oss.

Att vi betraktas som en strategiskt betydelsefull och militärt kapabel medlem är nämligen viktigt. Den så omtalade Artikel 5 är en gummiparagraf. Få tycks ha läst längre ner än till rubriken. Alliansen skulle lyda den genom att placera en halv miljon soldater på svensk mark, ja, men kan också nöja sig med diplomatiska protester – eller något däremellan.

Vad skulle då avgöra kraften i responsen? Två överväganden. För det första, om Sverige attackeras vore det alltid del av ett mycket större spänningsförhållande. I ett sådant läge bestämmer helhetsbilden, den strategiska dynamiken, hur Nato kommer till Sveriges stöd.

Om vi är medlem spelar mindre roll.

För det andra, fungerar det omvänt? Kan Sverige vara en viktig, militär tillgång för Nato? Majoriteten medlemmar har sedan länge reducerat Natos tvåprocentsmål till en lågt prioriterad förhoppning. I vilken grad Sverige rustar sig är i praktiken oberoende av vårt medlemskap, men ju starkare Sverige, desto lägre kostnad och större vinst för Nato att komma till undsättning.

Det är sant om vi är medlem. Det är sant om vi inte är medlem. […]

Det finns ingen tänkbar konflikt, där Sverige är relevant, som inte placerar oss på samma sida som Nato. Det gäller oberoende av om vi är medlem. Har vi den militära kapaciteten att hålla ställningarna, då kommer vi att undsättas. Saknar vi den kapaciteten kommer alliansens kostnad att hjälpa oss vara så hög att endast vårt strategiska läge motiverar ett ingripande. Den är oberoende av vårt medlemskap. Läs artikel