Haavisto: Finland avvaktar med stridsvagnskoalition, hbl.fi

EU godkände ytterligare 500 miljoner euro i militärt stöd till det krigsdrabbade landet.
EU arbetar också på ett tionde sanktionspaket. Finlands utrikesminister Pekka Haavisto (De Gröna) sade på en presskonferens att ”stämningen är uppmuntrande till nya sanktioner”.
Han vill inte gå in på detaljer, men säger att det kan handla om finanssektorn och att också enskilda ryska kommendörer kan hamna på sanktionslistan. Syftet är att försvaga den ryska krigsförmågan.
Polen vill få till en koalition som skulle leverera Leopard-stridsvagnar till Ukraina. Landet tänker be Tyskland, som tillverkar stridsvagnarna, om tillstånd för leveranser. […]
Haavisto säger att Finland inte har fattat beslut om huruvida landet vill ingå i en sådan koalition eller inte. En möjlighet kunde vara att Finland står för en viss del av servicen av pansarvagnarna, enligt Haavisto.
– Finland har inte fattat beslut om vad som skulle förutsättas av en koalition och vilka element det skulle handla om, säger han och fortsätter:
– Det handlar om en stor helhet som det inte går alldeles fort att organisera. Läs artikel