Regeringen har beslutat att Svenska kraftnät får skänka material som kan användas i återuppbyggandet av Ukrainas energiförsörjning, regeringen.se

Svenska kraftnät har identifierat material som de skulle kunna skänka till Ukraina, som gör nytta i energiförsörjningen där. Regeringen har nu beslutat att materialet får skänkas. Svenska kraftnät skulle inte få ge bort statlig egendom utan regeringens beslut i frågan.

– Ryssland använder vintern och kylan som vapen mot den civila befolkningen och försöker slå ut det ukrainska elsystemet. Tidigare har regeringen gett ett stödpaket inriktat på luftvärn, som stärker Ukrainas förmåga att försvara sig mot angrepp mot exempelvis energisystemet. Stödet från Svenska kraftnät bidrar till återuppbyggnad av elsystemet. Tillsammans ger dessa stöd ett skydd för samhället, säger energi- och näringsminister, Ebba Busch.

Det finns flera aktörer i energibranschen i Sverige som tittar på sådant som tidigare kasserats när saker ska bytas ut, och som nu funderar på om det skulle kunna vara till nytta i Ukraina. Läs pressmeddelande