Försvarsmakten har börjat kalla till repetitionsutbildning, regeringen.se

Regeringen beslutade den 11 december 2014 att ge Försvarsmakten möjlighet att kalla in krigsplacerad personal till repetitionsutbildning. Nu har Försvarsmakten kallat in de första soldaterna till övningar under hösten 2015. Läs meddelandet