Nato blir en kostsam affär, Lars J Eriksson, ledare i Skånska Dagbladet

I princip är Natoländerna överens om att varje land skall satsa motsvarande 2 procent av bruttonationalprodukten. Men de flesta gör det inte. En del är inte ens i närheten…

Frågan är om det allmänna opinionen insett detta och hur de kommer att reagera när mer pengar till försvaret krymper utrymmet för kärnområden som vård, skola och omsorg. Dessutom måste ifrågasättas vad det nyttjar till. Natoländernas samlade försvarsutgifter är mångdubbelt högre än Rysslands rätt blygsamma försvarsbudget. Idag är Natos försvarsutgifter ungefär tio gånger större än Rysslands och om Natoländerna lyssnar på Donald Trump kommer avståndet att bli ännu större. Vad denna ”overkill capacity” skall tjäna till har ingen gett något trovärdigt svar på. Läs artikel