Ewa Stenberg: Frågan är vad som händer i tider av kris, dn.se

Sverige räknar med hjälp från USA och USA räknar förstås med hjälp från Sverige. Peter Hultqvist säger att han och Mattis är överens om vikten att ”man ökar den militära förmågan”, läs att Sverige fortsätter att öka försvarsanslagen. USA vill också ha tillgång till Sveriges territorium i händelse av krig i Östersjöområdet. Dessutom väntar sig amerikanerna sannolikt stöd i utrikespolitiken. Det senare är inte nytt, USA har åtskilliga gånger tackat Sverige för det militära deltagandet i Afghanistan och Libyen…

Frågan är vad som händer med det svenskamerikanska samarbetet i tider av kris. Blir försvarsminister Mattis övertrumfad av presidenten och tillika överbefälhavaren? Donald Trump gick till val på att sätta Amerika först och han har inte precis gjort sig känd som någon Sverigevän eller Rysslandskritiker. Läs artikel