Nästan 4 000 kontrolleras av Säpo efter värnplikten, svd.se

3789 unga utsätts för löpande registerkontroller av Säpo på uppdrag av Försvarsmakten, även efter avslutad värnplikt. ”Felaktigt och otäckt”, tycker Lisa Holmqvist, själv utsatt och aktiv i Pliktrådet. Rekryteringsmyndigheten anser att det är ”en lagstridig” kontroll och kräver ett stopp.

När värnplikten återaktiverades av regeringen 2017 tog Försvarsmakten beslutet att alla som kallas in placeras på säkerhetsklassade befattningar, både under grundutbildningen och i krigsorganisationen.

– Det är något nytt. Tidigare var det bara i vissa positioner det var säkerhetsklass, nu är alla befattningar säkerhetsklassade, säger Jan Nyquist, chefsjurist vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM).

Förutsättningen är att den som kontrolleras ger sitt ”samtycke”. När utbildningen är avslutad och den värnpliktige får sin krigsplacering fortsätter kontrollerna ”kontinuerligt” och utan avbrott. […]

Lisa Holmqvist gjorde sin värnplikt 2018–2019 som signalspaningsoperatör vid Sjökrigsskolan i Karlskrona. Nu är hon vice ordförande i Pliktrådet, vald vid värnpliktskongressen 2019 för att företräda totalförsvarspliktiga gentemot Försvaret.

För henne blev Säpos löpande registerkontroll en obehaglig överraskning:

– Jag upplever det som felaktigt. Det är en sak att jag godkänner det och ger samtycke inför min grundutbildning. Men när jag är klar med den och har lämnat Försvarsmakten tycker jag att det är fel .Läs artikel