Vintersol 2020, forsvarsmakten.se

Övningen genomförs i huvudsak på Bodens södra och Kusträsk skjutfält i Bodens kommun, samt på Lomben och Orrträsk skjutfält i Kalix kommun. Deltagande förband är delar ur Norrbottens regemente, Artilleriregementet och Helikopterflottiljen.

Målet är att samöva förbanden i subarktiska förhållanden inom ramen för ett högkonfliktscenario. Bland annat genom att öva fördröjningsstrid och bekämpning med indirekt eld.
Vintersol 20 är en krigsförbandsövning för tredje brigadspaningskompaniet vid Norrbottens regemente, vilket innebär att inkallad personal kommer att öva tillsammans med kompaniets värnpliktiga rekryter. För övriga deltagande förbandsenheter är Vintersol 20 en grundläggande krigsförbandsövning. Läs pressmeddelande