Når norske soldater sendes i krig, er det utenfor de folkevalgtes styring, forskning.no

Den lange krigen kaller Micheline Egge Grung tida som har gått fra den kalde krigens slutt for omtrent 30 år siden, til i dag.

Statsviteren ved Høgskolen i Innlandet er aktuell med antologien Stortinget og den lange krigen, 1991–2021, redigert sammen med Tormod Heier, forskningsleder på Stabsskolen ved Forsvarets høyskole og professor II ved HINN. Boka har bidrag fra jurister og statsvitere med kompetanse innen forfatningsrettslige, folkerettslige og utenrikspolitiske spørsmål.

– Norge har vært involvert i en lang rekke kriger fra avslutningen av den kalde krigen helt til i dag, mer eller mindre som én sammenhengende krig. Derav Den lange krigen, sier Grung.

I boka viser forfatterne at beslutningene om å sende norske kvinner og menn i krig, stort sett har vært tatt utenfor Stortingets plenumssamlinger. Våre folkevalgte har heller ikke ført et særlig aktivt tilsyn med Norges involvering i disse krigene. Läs bokpresentationen