Mye forsvar for pengene, forsvaretsforum.no

Torbjørn Liestøl, Hovedtillitsvalgt for Norges Offisersforbund i Heimevernet.

[…] Ved å styrke Heimevernet får man mye forsvar; både evne og vilje, for pengene. 40 000 soldater som til enhver tid er i beredskap for Norge koster under en hundrings om dagen. Dette er mulig å få til fordi vi er lett utrustet, lavteknologiske og med lite byråkrati. Kombinert med en solid dose dugnadsånd og god lokal forankring, har vi ikke mindre enn et formidabelt folkeforsvar. […]

Heimevernet og verneplikten er uløselig knyttet til hverandre. Tross forsøk på å avvikle verneplikten fra enkelte miljøer, har våre folkevalgte heldigvis gått motsatt vei. En økning i antall gutter og jenter som gjennomfører førstegangstjeneste, gir muligheter for å øke antallet soldater i Heimevernet. Og omvendt. Få samfunnsmekanismer er vel like dyptgripende som verneplikten, og det vil være mange positive effekter utover et styrket forsvar og heimevern. […]

Man kan jo se til Frankrike, som etter nesten to hundre år kuttet ut verneplikt på 90-tallet. De er nå i ferd med å gjeninnføre mekanismen, med sosial tilhørighet og nasjonalfølelse som to av argumentene.  Her hjemme stod i sommer over 3000 ungdommer i kø for å bidra, men ikke fikk plass. Det er svært mange gode argumenter for å styrke verneplikten, og dette må med fornyet styrke opp til politisk debatt. Läs artikel