For første gang sendes den norske hæren til Sverige, aftenposten.no

Norge sender hele hæren på øvelse i Sverige. Det har aldri skjedd før. Et eksempel på at land finner sammen for å skape hverdagssikkerhet utenfor NATO, sier ekspert.

I mars sender Norge landets eneste hærbrigade av sted med kurs for Norrbotten i Sverige. 4500 soldater, helikoptre og flere støtteavdelinger skal delta på øvelsen Exercise Northern Wind 2019.

Her skal det trenes på «høyintensitetsoperasjoner», der brigader fra flere land skal fungere sammen og øve på å flytte seg raskt. Det minner på mange måter om storøvelsen Trident Juncture som er under oppkjøring i Norge.

Men Northern Wind er ikke en NATO-øvelse.

Ifølge presseoffiser Philip Simon ved Försvarsmaktens hovedkvarter jobbes det med å avklare juridiske spørsmål. Men det blir neppe noe problem, skriver Simon i en e-post.

Overfor Aftenposten fremstiller Simon og oberstløytnant Torgrim Foshaug i den norske hærstaben fellesøvelsen som noe hverdagslig og helt naturlig. Samtidig sier Simon at målet også er å utvikle samarbeidet mellom Sverige, Finland, USA, Norge og Storbritannia, som alle deltar. Läs artikel