Motsägelser i regeringens säkerhetspolitik, riksdagen.se

Utrikesminister Ann Linde (S).  Svar på fråga 2021/22:1806 av Björn Söder (SD)

Motsägelser i regeringens säkerhetspolitik

Björn Söder har frågat mig om vilken trovärdighet jag anser att jag har i mitt brev till Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg med tanke på mitt partis syn på Konventionen om förbud mot kärnvapen (TPNW) samt om jag avser att förtydliga vad som egentligen gäller.

Regeringens ställningstagande från 2019 att Sverige inte kommer underteckna eller ratificera TPNW ligger fast. Läs svaret

Läs  kommentar på den här sajten till Sveriges brev till Nato.