Motion av Vänsterpartiet om fortsatt svensk trupp i Afghanistan, riksdagen.se

[…] Riksdagen bör avslå regeringens proposition 2018/19:5 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan. […]

En oberoende kommission bör därför tillsättas med uppdrag att ta fram en vitbok om den samlade svenska insatsen i Afghanistan 2002-2019. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna. Läs motionen