Möte om boken ”Försvaret främst” på ABF i Stockholm 11 februari

Den nya boken Försvaret främst presenterades på ABF i Stockholm den 11 februari.

I panelsamtalet deltog fyra av författarna i antologin, generalmajor Bengt Loenbom, ambassadör Sven Hirdman, professor vid Försvarshögskolan Kent Zetterberg samt författaren och redaktören för antologin Anders Björnsson. (visas på bilden till vänster tillsammans med överstelöjtnant Arvid Cronenberg, också medförfattare i boken. Bilden till höger överste Per Blomquist och Lars-Gunnar Liljestrand, båda medförfattare i boken).

Intresset för mötet var stort. Publiktillströmningen gjorde att möte fick flyttas till en större sal som fylldes upp till bristningsgränsen med 160 personer.  Försvaret främst var till salu på ett bokbord och ganska snart var alla böcker sålda. Boken finns nu i en andra upplaga och kan löpas via nätet eller i bokhandeln.   Några av anförandena återges här nedan på sajten liksom ett skriftligt inlägg från generallöjtnant Carl Björeman som av hälsoskäl var förhindrad att delta. Mötet filmades av Franz Smidek och kan ses här på youtube .

IMG_0473k

A1