Möte om boken Försvaret främst, ABF i Stockholm torsdag den 11 februari

FÖRSVARET FRÄMST – ny bok om hur svenska försvaret skall stärkas.

Sveriges försvars- och säkerhetspolitik har lidit bankrutt. Det är en aktuell och akut uppgift att åter­skapa ett försvar av hela landet, med deltagande av hela folket. Det kräver nytänkande. I denna antologi utpekas en färdriktning – av politiker, historiker, militärer, pu­blicister, diplomater, jurister, alla sakkunniga på sina områden. Gemensamt för författarna är övertygelsen att Sverige skall försvara sig självt och att försvaret måste ha en stark folklig förankring.

Deltagare:

Sven Hirdman, ambassadör4mbforsvaretframst_omslag

Kent Zetterberg, professor vid Försvarshögskolan

Anders Björnsson, författare och historiker

Carl Björeman, generallöjtnant

Torsdag den 11 februari kl 18, fri entré

ABF , Sveavägen 41