Möte med Nato kring kompatibel materiel, sempermiles.se

Just nu genomför NATO Army Armaments Group (NAAG) ett större möte i Stockholm. Under 16-20 oktober träffas ca 350 personer av vikt på Karlbergs slott.

NAAG:s huvuduppgift är att stödja i arbetet för medlemsländernas och partners materiel som t ex val för interoperabilitet/kompabilitet och standardisering. Det aktuella mötet har inriktning på personlig utrustning inom ett flertal områden, där svenska branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) listar följande: Ammunition Interchangeability, Soldier Capabilities & Analysis, Combat Clothing Individual Equipment & Protection, C4I & Systems Architecture, Weapons & Sensors, Non-lethal Capability, Power TOE samt Headborne Systems. Idag onsdag genomför SOFF i samarbete med Försvarsmakten och Försvarets materielverk en utställning där ett drygt 20-tal viktiga aktörer på dessa områden lyfts fram, av intresse för både de internationella och svenska mötesdeltagarna. Läs artikel