Utrikesminister Margot Wallström, svar på fråga om Taiwan, riksdagen.se

Caroline Szyber (KD) har frågat mig på vilket sätt jag tänker arbeta i internationella sammanhang för att främja Taiwans deltagande i internationella FN-organ.

Sverige och EU har intresse av att säkra ett adekvat deltagande av Taiwan i internationella organisationer, förutsatt att deltagandet är meningsfullt genom att positivt bidra till internationell samverkan samt att det inte kräver status som stat. Taiwans deltagande i olika expertorgan, till exempel för luftfart, hälsa och handel, bidrar på ett positivt och meningsfullt sätt till internationell samverkan. Det finns exempelvis ett långtgående hälsotekniskt samarbete mellan Taiwan och WHO. Taiwan är också medlem av WTO, Asiatiska utvecklingsbanken och Internationella olympiska kommittén.

Regeringen kommer även i fortsättningen verka för att möjliggöra Taiwans deltagande i internationella organisationer när deltagandet är meningsfullt och det inte kräver status som stat. Läs protokollet