Moderaternas “verklighet” är i grunden fel, sla.se

Per Blomquist

Replik. I SLA 7/12 skriver Beatrice Ask (M) och Sten Bergheden (M): ”Verkligheten är sådan att om en konflikt bryter ut i vårt närområde är det mycket osannolikt att Sverige, på grund av sitt strategiska läge, skulle kunna hålla sig utanför”. M ställer även krav på en fördubbling av försvarsanslagen och anslutning till Nato i motion 2018/19:2946.

Strategen Raimo Jakola, med genuin kunskap i stormaktsstrategi och framförallt tekniskt kunnig, har i några artiklar i tidningen Skärgården beskrivit verkligheten nu och i framtiden. […]

”Verkligheten”, som M åberopar, är i grunden fel. Konflikten står mellan USA/Nato och Ryssland. Sverige kan bidra mot krig för fred och verka krigsavhållande.

USA och Ryssland har och utvecklar robotar, som kan förflyttas i containers på marken, till sjöss och i luften. Norden är och kan än mer bli omringat av den moderna robottekniken. Vårt vidsträckta markterritorium med indirekt defensivt försvar kan ge bidrag mot krig för fred, menar Jakola. Duellstrid med egna eller USA:s stridskrafter får inte tillåtas förekomma på svenskt markterritorium, menar han. Då kan samhällsstrukturer slås sönder helt i onödan och ge ohyggliga förluster.

Ja, duell i det nationella försvaret, som tidigare framförts i SLA är helt orealistiskt! M föreslår i sin motion en modern analys i försvarsfrågan. Mycket bra! Men M:s artikel här bygger på Carl Bildts uppfattningar från 1980-talet som redan då var omoderna. Läs artikel