Mobilisering – en viktig del av övningen Swenex 20, forsvarsmakten.se

– För oss på Amfibieregementet utgör Swenex 20 bland annat ett viktigt slutmoment i våra värnpliktiga soldaters utbildning och syftar till att säkerhetsställa att de efter utbildningen kan krigsplaceras vid förbandet. Något som i sin tur också bidrar till att Sverige får ett starkare och mer uthålligt försvar i händelse av kris eller krig, säger major Fredrik Nilsson, bataljonsövningsledare vid Amfibieregementet.

Under övningens inledande mobiliseringsskede har bland annat hälsokontroller gjorts med personalen för att säkerställa att alla som deltar är fullt friska. Man har även skjutit in personliga vapen, hämtat ut ammunition och utrustning, samt genomfört kontrollskjutningar med tyngre vapensystem för att säkerställa att både personal och utrustning är redo att sättas in och påbörja lösandet av stridsuppgifter.[…]

Med viktiga lärdomar dragna, övergår nu övningen i en ny fas för det övade krigsförbandet vid Amfibieregementet. Under resterande del av övningen kommer man runt om i Stockholms skärgård nu öva på att lösa några av förbandets huvuduppgifter. Det vill säga ta och försvara viktiga knutpunkter, inlopp, farleder och hamnar längs med Sveriges kust. Läs pressmeddelande