Alle F-35-land må fortsatt forvente å få fly som står mer på bakken og er dyrere å vedlikeholde enn planlagt, tu.no

Mens den norske riksrevisjonens F-35-rapport fra mai i fjor holdes skjult for offentligheten, har den amerikanske riksrevisjonen i årevis gått gjennom F-35-programmet og delt åpent sine funn.

Den første revisjonsrapporten kom allerede i mars 2005, nesten to år før flyet fløy for første gang. Den siste kom tirsdag denne uka og er nok en kritisk gjennomgang av det gigantiske våpenprogrammet.

Stikkord er problemer med produksjon og deletilgang som er blitt ytterligere forverret etter at Tyrkia ble sparket ut av programmet, kommer det fram i den nye rapporten fra United States Government Accountability Office (GAO). […]

Det at Tyrkia ble suspendert fra F-35-programmet vil trolig forverre ytterligere problemene med forsyningskjeden i en overgangsfase, advarer riksrevisjonen. Tyrkia ble i juli i fjor kastet ut av F-35-programmet som følge av beslutningen om å kjøpe russisk luftvern, nærmere bestemt S-400 (SA-21 Growler).

Tyrkisk industri bidrar med 1.005 ulike deler til fly og motor, og enkelte av disse komponentene er de eneleverandør på. Det er funnet andre leverandører til samtlige deler, men 15 nøkkelkomponenter vil det ta tid å få opp produksjonstakten på. Landet skal i utgangspunktet levere til F-35 til og med produksjonsserie 14, det vil si ut 2022. Läs artikel