Minister Soinis tal under jubileumsseminariet 100 år av diplomatiska förbindelser mellan Sverige och Finland, formin.finland.fi

[…] Återigen, Finland och Sverige ter sig som naturliga partners. Utöver den geografiska närheten har vi delade värderingar och en liknande syn på hurdana samhällen vi föredrar att leva i. Dessa fundamentala byggstenar får konkreta uttryck i många olika former: cirka 700 000 mänskor med finska rötter lever idag i Sverige; över 30 % av våra utländska investeringar går till Sverige, medan 45 % av utländska investeringskapitalet i Finland har sitt ursprung i Sverige; i handel av tjänster är Sverige vår överlägset viktigaste EU-partner. […]

Avslutningsvis, jag ser inga tecken på att de nuvarande internationella spänningarna skulle släppa inom en nära framtid. Finland och Sverige, som liberala demokratier, bör fortsätta arbeta för de värderingar vi tror på. Det kan ibland kännas som en uppförsbacke. Men enligt ett finskt ordspråk: ingen belöning utan ansträngning. Jag är övertygad om att vi, tillsammans, är redo för uppdraget. Läs talet