Avhandling om rekrytering, officersforbundet.se

Inte något år sedan värnplikten lades i malpåse 2009 har Försvarsmakten lyckats uppnå rekryteringsmålet av soldater. Förbanden har haft olika svårt att attrahera ungdomar, men sammanlagt har man legat kraftigt under det årliga behovet på 4 000 rekryter. Det tycks även bli problem att fylla årets kvot om 2500 soldater. Johan Österberg vid Försvarshögskolan i Karlstad har i sin avhandling från mitten av mars, kartlagt vilka faktorer som får soldater att stanna i Försvarsmakten efter avslutad grundutbildning. Bland resultaten var meningsfulla arbetsuppgifter det som stack ut mest. […]

– Värnplikten ska enligt politikerna vara ett komplement till frivilligheten. Men jag skulle inte bli förvånad om vi om åtta till tio år återgått till enbart värnplikt igen. Jag reser runt en del i andra länder och då får jag ofta frågan varför vi väljer att ha båda systemen, och det kan man ju fråga sig. Men i grunden ligger ett politiskt beslut. Läs artikel