Miljarderna som saknas är bara toppen av isberget, svd.se

Jonas Gummesson

[…] Ubåten A26 är ett högriskprojekt. Regeringens tak för två exemplar av den nya superubåten är satt till 8,2 miljarder.

När kontraktet presenterades i Visby hamn under Almedalsveckan 2015 nämndes ingenting om att det också innehåller en exportklausul som ger tillverkaren Saab rätt att omförhandla med staten och beställaren Försvarets Materielverk (FMV), om det inte går att hitta en köpare även på exportmarknaden. […]

Den nya E-versionen av Jas Gripen är liksom ubåtarna ett projekt av nationellt säkerhetsintresse.

Hittills har försvaret fått klartecken för 60 plan, men det kan också bli 70 enligt ett tidigare förslag från försvarsberedningen 2014. Var det slutligen landar är oklart och därmed också kostnaden. En annan möjlighet är att behålla äldre C/D-plan i operativ drift och utöka det totala antalet plan. Då skjuter även priset i höjden. Gripen-E:s amerikanska motorer blir en annan kostnadssmäll när priset i kronor avgörs av av dollarkursen, i dagsläget på en avsevärt högre nivå än den uppskattade. […]

Under ESV:s pågående översyn av Försvarsmaktens investeringsplaner tog S-MP-regeringen för några månader sedan beslutet att köpa in det amerikanska luftvärnssystemet Patriot.

Kostnaden beräknas inledningsvis till omkring tolv miljarder. Totalt kan det landa på det dubbla – eller ännu mer. USA har godkänt en affär med ett tak på 3,2 miljarder dollar, nu motsvarande 29 miljarder kronor. Slutnotan avgörs av antalet robotar och priset för uppgradering och drift av systemet under hela nyttjandeperioden. Läs artikel