Militära FN-insatser i Mali blir fler och mer offensiva

Utgivarna

FN:s styrka Minusma i Mali har fått förnyat mandat på ett år från FN:s säkerhetsråd.

Den svenska försvarsmakten skriver i sitt pressmeddelande  att mandatet förnyas samtidigt som ”situationen i landet knappast blir mindre komplicerad, snarare tvärtom”.

Det stämmer också med bedömningen från de flesta som följer utvecklingen i Sahel-området.

Den svenske befälhavaren för Minusma generallöjtnant Dennis Gyllensporre medger: ”Vi ser fortfarande en negativ trend när det gäller konflikter i landet.” Hans recept att förbättra läget är fler och offensivare militära insatser.
Gyllensporre förklarar att styrkan behöver kunna agera ”med mer självförtroende och svara mer robust”. Det innebär bland annat att insats av fler snabbinsatsförband och även helikopter-, underrättelse- och specialförband. Vidare att man sätter upp en ”mobile taskforce” som är en stridsgrupp av brigads storlek.

Minusma är en fredsbevarande insats men har mandatet att återställa säkerheten ”med alla nödvändiga medel”.
Uppgiften som ställs är gigantisk i ett land som Mali med svag statsmakt, etniska motsättningar och jihadister. Minusma skall utföra en rad saker: ”Stabilisera och återställa statens auktoritet, skydda civila, utöva en god verksamhetspraxis, stödja mänskliga rättigheter och hjälpa till att skapa säkerhet för humanitär hjälp.”

Alternativet till ökade insatser av utländsk militär är att främja en dialog mellan de stridande parterna i landet, något som flera gånger förespråkats av ledande maliska politiker och utomstående bedömare men som motverkats av Frankrike som vill se en militär lösning.

Stormakterna har olika intressen i Sahel, vilket visas av USA som är motvilligt till att stödja Minusma och självt planerar dra tillbaka sina egna styrkor från området. Frankrike driver sin politik utifrån egen nationell agenda. Frankrike vill kunna agera utan bindningar från FN, har ställt sig utanför Minusma och istället satt in egna styrkor tillsammans med militär från staterna i Sahelområdet.

Säkerhetsrådet är missnöjt med utvecklingen i Mali och vad Minusma har åstadkommit. Rådet kräver därför att Minusma lägger fram en långsiktig plan med mätbara delmål och slutmål för att avsluta uppdraget.

Gyllensporre ser dock positivt på situationen och välkomnar de nya franskledda insatserna Barkahane och specialstyrkan Takuba där Sverige kommer att delta.

Vi har tidigare kommenterat  riksdagens beslut att Sverige skall delta i Takuba.