Mer selvstendighet har en pris, dagbladet.no

I tiår etter tiår var forsvaret et bakrom i politikken. Det var et område for de innvidde og betrodde, og den offentlige debatten var som regel beskjeden, ofte uønsket. Nå trenger forsvars- og sikkerhetspolitikken seg oppover på dagsorden. Det er særlig to grunner til det: Den sikkerhetspolitiske situasjonen er langt mer utrygg og kompleks enn før, og kostnadene til et moderne forsvar stiger sterkt. Politikerne blir tvunget til vanskelige valg og prioriteringer. […]

Dette innebærer at Norge må foreta et grunnleggende veivalg. Hvis vi skal ha et forsvar med størst mulig nasjonal kontroll og kapasitet, må vi akseptere at prislappen kommer til å øke merkbart. Alternativet er å overlate enda mer av beredskapen til allierte, først og fremst USA. Hvis USA vil. President Trump har skapt så mye tvil om alliansens framtid at det ikke er noen selvfølge. Alliansefrihet er ikke noe realpolitisk alternativ for Norge i en stadig mer urolig verden. Samtidig må vi ta større ansvar for vår egen sikkerhet og selvstendighet. Det betyr at utgiftene til forsvaret må økes til et høyere nivå. Läs artikel