Mediernas nyheter kan straffas som spioneri, dn.se

Svenska massmedier som avslöjar nyheter som skadar Sveriges relationer till andra länder och organisationer ska kunna dömas för spioneri. Det nya brottet utlandsspionage föreslås i en statlig utredning som nu möter hård kritik.

Sverige deltar ständigt i olika fredsinsatser som leds av FN, Nato eller EU. Enligt det nya förslaget svenska massmediers rapportering, som tydligt försämrar Sveriges samarbete med organisationer eller andra länder, kunna jämställas med spioneri.

– Det är ofattbart. Det här förslaget hör inte hemma i en demokrati där en fri press är en av hörnstenarna. Detta är en farlig lagstiftning som makthavare i framtiden kan använda hur som helst, säger journalisten Johanne Hildebrandt…

Om någon spionerar mot en internationell organisation så täcks detta inte av dagens svenska lagstiftning. Därför har enmansutredaren Runar Viksten den 28 september lagt fram lagförslaget att den som allvarligt skadar Sveriges relationer med att annat land eller en internationell organisationer ska kunna åtalas.

Enligt lagförslaget ska den som begår ”spioneriliknande gärningar” och som orsakar ”avsevärd” skada för Sveriges relationer straffas. Två nya brottsrubriceringar föreslås: dels utlandsspioneri med fängelsestraff i upp till fyra år och dels grovt utlandsspioneri med upp till åtta års fängelse…

– Lagändringen kommer att omöjliggöra krigsrapportering från fältet. Om jag följer svensk trupp och ser hur USA bombar en by så att civila dör, så kan min rapportering kriminaliseras därför att den stör Sveriges relationer till USA, säger Johanne Hildebrandt och tillägger:

– Det är svårt nog att rapportera från krigsområden. ..

Men Nils Funcke anser att Vikstens utredning haft ett alldeles för snävt fokus:

– I Sverige har traditionen varit att grundlagarna inte får ändras på förslag av en ensamutredare. Det har i stället skett genom en parlamentarisk kommitté vars huvuduppdrag har varit att ta till vara yttrandefriheten. Här har det varit en ensamutredare med ett helt annat perspektiv, där det viktiga varit att skydda Sveriges deltagande i internationella insatser. Redan på den grunden borde regeringen säga nej till den delen av förslaget, påpekar Nils Funcke.

I tryckfrihetsmål åtalas utgivaren av en skrift eller ett program. Men utredningens förslag innebär att grundlagens skydd för att anskaffa och meddela uppgifter för publicering inte ska gälla vid utlandsspionage. Läs artikel