Medborgarnas förhållande till försvaret, maanpuolustuskorkeakoulu.fi

”Om Finland blir anfallet, borde finländarna enligt er åsikt försvara sig med vapenmakt i alla situationer, även om resultatet förefaller osäkert?” Sju av tio finländare besvarar frågan jakande. Åtta av tio förespråkar allmän värnplikt. Relationen mellan medborgarna och försvaret rymmer trots detta också mycket annat. Försvarshögskolans forskningsprojekt TAHTO2 flyttar fokus från försvarsviljan till försvarsrelationen.[…]

Försvarsviljan har varit föremål för många olika undersökningar i olika sammanhang under flera års tid. Målsättningen med forskningsprojektet TAHTO2 är att förutom att presentera statistiska uppgifter direkt lyfta fram medborgarnas synpunkter som underlag för debatten om försvarsfrågor.

– För att kunna utveckla medborgarnas roll inom arbetsfördelningen som avser säkerheten i samhället, behöver vi mer forskningsdata om medborgarnas relation till försvaret, betonar Tallberg. Läs artikel