Et forsvar i ubalanse, forsvaretsforum.no

Tor Rune Raabye, tidligere Sjef Heimevernet

[…]Mitt anliggende er den doble operative ubalansen som er i ferd med å bli synlig. Et forsvar med en operativ ubalanse i kapasitetene forsvarsgrenene imellom og en ubalanse internt i Hæren.

Norsk luftmakt er prioritert på bekostning av Sjøforsvaret og Hæren innenfor den budsjettrammen som er gitt. Med andre ord har «noen» lykkes med å overbevise beslutningstagerne, til tross for all nyere empirisk og krigshistorisk kunnskap om det motsatte, at luftmakt er svaret på nasjonens forsvarsproblemer.

Et sjøforsvar med fremtidig fire ubåter og fem fregatter skal ivareta operasjoner i enorme egne havområder. Det er verdt å minne om at ikke alle disse fartøyene er tilgjengelige til en hver tid.

Hæren skal forsøke å skape kampkraft ut av én fragmentert og geografisk oppdelt brigade. […]

Det er dødelig risikosport og respektløst overfor Hærens soldater og ledere. Det er verdt å dvele ved hvem som har det ultimate ansvaret for risikotagningen. Läs artikel