Maud Holma von Heijne: Det måste kosta för mycket att angripa Sverige, svd.se

Svenskarnas försvarsvilja och vår förmåga att klara av samhällsfunktionerna är avgörande för höja tröskeln för att angrepp på Sverige, skriver Folk och Försvars generalsekreterare Maud Holma von Heijne…

Regeringen och Försvarsmakten gör bedömningen att Sverige inte är det primära målet för en angripare, men att konflikter i vårt närområde kan komma att involvera oss. I så fall är inte bara det militära försvarets kapacitet av betydelse, utan folkets försvarsvilja och vår förmåga att klara av samhällsfunktionerna är avgörande för vår tröskeleffekt, d v s upplevelsen hos en motståndare att det ”kostar för mycket” att angripa landet…

Det är en utmaning att komma tillbaka till den folkförankring som fanns förr. Det behövs en omfattande upplysning om vad var och en förväntas klara av i ett läge med höjd beredskap och vad man kan förvänta sig av samhället. Vi behöver tydligt öka medvetenheten hos medborgarna och återuppväcka försvarsviljan. Samtidigt ser man vilken enormt samlande kraft det finns hos folk när kriser händer. Både vid t ex flyktingkrisen 2015 och terrordådet i år på Drottninggatan har vårt folk visat att de ställer upp och är engagerade.

Försvarsmaktens största övning på över 20 år, Aurora 17, har nyligen avslutats. Debatter och diskussioner följde inför övningen. Efteråt har många artiklar handlat om hur folket reagerat positivt på Aurora 17. Många vittnar om det stora besökarantalet på t ex Försvarsdagen på Gärdet i Stockholm och de positiva tilltal och applåder som övande soldater har mötts av ute i landet under övningen…

För att vara trovärdiga måste vi kunna visa att vi att vi vill och är beredda att försvara oss. Först då erhåller vi verkligen tröskeleffekt för ett angrepp mot Sverige. Läs artikel