Mats Bergquist: Vad är Finland? svd.se

När den nu bortgångne presidenten Mauno Koivisto för ett antal år sedan i Moskva presenterade sin bok om ”den ryska idén” fick han frågan: vilken var den finska idén? Koivisto svarade: att överleva. Det är ett svar som knappast någon svensk skulle lämna; den svenska statens överlevnad har inte på mycket lång tid ifrågasatts.

Men nu när Finland just dag firar sin 100-årsdag, finns det skäl att erinra sig att den finska republikens överlevnad verkligen ibland under dessa 100 år varit i fara eller ifrågasatt. Det började illa redan i slutet av januari 1918 när ett väpnat uppror mot den lagliga regeringen utbröt i Helsingfors.

Detta uppror, som hängde ihop med att den revolutionära vänstern kom att dominera över den revisionistiska, hade knappast hade kunnat komma till stånd utan påverkan av den ryska revolutionen. Upprorsmännen fick diverse materiellt stöd från de ryska trupper som fortfarande fanns kvar i landet, men kvästes efter tre månader. Det är svårt att alls föreställa oss ett inbördeskrig i vårt land. Något sådant har vi inte upplevt sedan 1400-talets unionsstrider. Läs artikel