Övningen Uusimaa 17 avslutad – marinen, merivoimat.fi

Försvarsmaktens huvudkrigsövning Uusimaa 17 är nu avslutad. Målsättningen med övningen var att öva samarbete i händelse av en militär kris som utvecklas i snabb takt, samt att testa beredskapen att försvara huvudstadsregionen på marken, till havs och i luften.

Marinen deltog i övningen med sina egna marina övningshelheter, där man kunde öva marinens viktigaste uppgift; att avvärja angrepp från havet. Marinens delövning leddes av Kommendören för marinen, viceamiral Veijo Taipalus. Läs pressmeddelande