Marinens stridsförmåga utvecklas i exceptionella förhållanden, merivoimat.fi

Marinens huvudkrigsövning under våren 2020, Sjöstridsövningen Lotta 20, ordnas 25-29-.5 på Skärgårdshavet, Finska viken, norra delen av Östersjön samt längs den nyländska kusten.

Övningen verkställs trots de rådande epidemiförhållandena. Den är en övning på stridsteknisk och taktisk nivå för marina förband och kustförband som, på grund av de omständigheter och begränsningar som coronaviruset medfört, verkställs i form av delövningar. […]

Målsättningen för övningen är att utveckla förmågan att stöda gemensamma  marina operationer på enhets- och stabsnivå inom alla delområden av sjökrigföring. Under övningen verkställs bland annat sjöövervakning, sjöminering, avvärjning av anfall, skjutning med roboteld och ubåtsbekämpning samt gemensamma operationer för marina förband och kustförband i de krävande förhållanden som råder på kusten.

I övningen, som leds av Marinstaben, deltar Marinens alla truppförband och trupper från Björneborgs brigad. I övningen deltar över 1100  soldater, cirka 10 övervattensfartyg och bl.a. obemannade flygfarkoster. Läs pressmeddelande