Inspiration från Finland, hemvarnet.se

Lars Brink

Med anledning av att Hemvärnet den 29 maj firar 80-årsjubileum återger vi här en artikel ur Tidskriften Hemvärnet nr 2 2010. (Utgivarna)

Stämningen i Sverige och Norden före och under Finska vinterkriget 1939-1940, bidrog starkt till uppkomsten av hemvärnet. Det sovjetiska
överfallet på en liten neutral stat upplevdes som så orättvist och brutalt att försvarsandan, också i Sverige, förstärktes inom alla sociala skikt. I föreningslivets form organiserade man sig i hemvärn, ofta sockenvis eller inom den kyrkliga församlingen. För att undgå olagligheten att bilda väpnade kårer blev landstorms- och skytteföreningar de formella ramarna för de nya hemvärnsförbanden. När sedan det nazityska överfallet på
Danmark och Norge inleddes den 9 april 1940 förstärktes försvarsandan ytterligare. Hemvärnet blev ett frivilligt alternativ för alla dem som ännu inte hade inkallats eller av olika skäl var befriade från värnplikt. Läs artikel