Marin logistik, ett nordiskt intresse, forsvarsmakten.se

Samtidigt som övningen Northern Coasts inleddes genomfördes den nordiska logistikkonferensen med marin inriktning i Karlskrona inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet, Nordefco. Val av tid och plats för konferensen var inte en slump utan en medveten planering för att koppla ihop konferensens målsättning från 2016 att upprätta en gemensam nordisk logistikstödjepunkt (nordiskt Forward Logistics Site, FLS) i Karlskrona under den marina övningen Northern Coasts, Noco 17.

Logistikkonferensen diskuterade även en framtida målsättning att upprätta ett nordiskt stående Technical Arrangements, (TA). TA är en juridisk överenskommelse som beskriver vilket värdlandsstöd länderna kan förväntas få vid en övning som till exempel Noco eller Aurora 17. Inför varje övning, utbildning eller annan nordisk gemensam verksamhet, utarbetas nya TA. En målsättning är att utarbeta en stående TA mellan de nordiska länderna som ska gälla över tiden vid varje gemensam övning…

Inom ramen för det svenskfinska samarbetet är man i slutfasen med att fastställa ett stående TA som gäller för stridsgruppen, en förhoppning är att översprida den till övriga nordiska länder. Läs pressmeddelande