Camp Säve – värdlandsstöd i verkligheten, forsvarsmakten.se

Det är som en stor camp – på Säve finns tre nationer samlade, USA, Frankrike och Sverige. Ett samhälle i miniatyr på närmare 500 personer. Och i kön till maten möts de alla.

Säve är den plats som är uppställningsområde för det franska och amerikanska luftvärnsförbanden. Om man ska ge en ögonblicksbild av vad som händer på Säve så är den resultatet av den samverkan som genomförts tillsammans med andra myndigheter och organisationer under ett par år.
För att ta emot utländska styrkor är det många delar som skall fungera. Överste Peter Adolfsson, övningsledare för värdlandsstödsmomentet i Göteborg, uttryckte detta arbete på följande sätt.

– Stora delar av våra mål med övningen är uppfyllda redan innan övningen börjar. Vägen hit sammanfattas samverkan, samverkan och åter samverkan gällande administrativa rutiner, rekognosering, upprättande av transportplaner med mera. Hela övningen bygger på att det här fungerar. Läs pressmeddelande