”Mad Dog” chockade Nato med stenhårda krav, svd.se

Det gick några timmar – sedan satte den amerikanske försvarsministern James Mattis övriga medlemsländer under stenhård ekonomisk press vid Natomötet i Bryssel och hotade att dämpa USA:s åtaganden i alliansen.

– Amerikanska skattebetalare kan inte längre bära en oproportionerlig andel av försvaret av värderingar i väst, dundrade ”Mad Dog”.

Det glasklara beskedet från Mattis är att USA kommer att se över sina utfästelser gentemot Nato om medlemsländerna inte ökar sina ansträngningar att nå försvarsutgifter i enlighet med alliansens mål på 2 procent i BNP-andel.

– Jag är skyldig er att klargöra de politiska realiteterna i USA, och att kräva en rättvis behandling från människor i mitt land i konkreta termer. USA kommer att möta sina skyldigheter, men om era länder inte vill att USA dämpar sina åtaganden till alliansen, måste var och en av era huvudstäder visa att de stödjer vårt gemensamma försvar.

En som det föreföll överrumplad Jens Stoltenberg fick frågor av amerikanska journalister som kände till innehållet före presskonferensen och började tala i allmänna ordalag om att medlemsländerna måste börja göra upp planer.

– Försvarsminister Mattis betonade att det måste bli en rättvis fördelning av bördorna. Länder som inte når målet på 2 procent måste öka sina försvarsutgifter, sa en pressad Stoltenberg med tillägget:

– Många av länderna som spenderar mindre än 2 procent uttryckte ambitioner och planer för att öka sina insatser. Läs artikel