Försvaret återupptar kontakt med Ryssland på attachénivå, svd.se

Försvarsmakten återupptar kontakterna med Ryssland på försvarsattachénivå i Moskva och Stockholm. Beskedet kommer dagarna före Margot Wallströms besök i Moskva. Beslutet har fattats av ÖB Micael Bydén i samråd med försvarsdepartementet.

– Försvarsmakten har sedan en tid tillbaka återupptagit de militära kontakterna genom våra länders respektive försvarsattachéer. Skälet till det är att vi ser att det finns ett behov av dialog med Ryssland i operativa syften, säger Jesper Tengroth, pressekreterare vid Försvarsmakten till SvD.

Allt utbyte mellan den svenska och ryska militären har legat nere efter Rysslands annektering av Krim 2014. Den så kallade arrangemangsplan som fanns mellan länderna för kontakter om övningar och incidenter förnyades inte av det svenska försvaret när den gick ut samma år.

I Moskva och Stockholm har ländernas försvarsattachéer varit stoppade från att delta i det normala militära utbytet genom att besöka genomgångar och övningar. Läs artikel