Må styrke vaktholdet rundt Svalbard, nationen.no

Det er knallhard kamp om fiskeressursene i Svalbardsonen, der det ifølge Svalbardtraktaten ”tilkommer Norge å håndheve” reguleringer. Norge forvalter altså fiskeriressursene 200 nautiske mil rundt Svalbard. Traktatspartene har rett til fiske ut fra de kvotene Norge setter.

EU har i årevisutfordret Norges suverene rettigheter i Svalbardsonen. Ikke minst når det gjelder retten til snøkrabbefangst. Fangsten foregår som kjent på bunnen, som er norsk sokkel.

EUs andel av fisket i Svalbardsonen er i stor grad tuftet på britenes historiske rettigheter i området. Dermed varslet naturlig nok Norge kutt i EU-kvotene da britene forlot unionen. Nå forhandler Norge, Storbritannia og EU om en fiskeriavtale. Britene anerkjenner Norges rettigheter i sonen. Det er god grunn til å glede seg over det. […]

Nå er det EUsom nekter å respektere Norge i vernesonen rundt Svalbard, EU som tar seg til, både når det gjelder fiskekvoter og snøkrabbe på sokkelen. Og det er Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) som går på gummisåler.

Norge har sattEU-kvoten til 17.855 tonn. EU gir altså igjen blaffen, og har satt seg sin egen kvote – på 28.431 tonn. Det er en provokasjon mot Norge. […]

Statsminister Erna Solberg har også bedyret i Stortinget, etter spørsmål fra Sps Marit Arnstad, at regjeringa tar EUs krenkelse av norske rettigheter i Svalbardsonen ”på alvor.” Spørsmålet er hva statsministeren mener med det. For regjeringa åpner samtidig døra på vid vegg og ønsker EUs havgående fiskeflåte velkommen til torskefisket utenfor Svalbard, aldeles uten noen avtale. Läs artikel