Forsvarssjefen om Russland: – Et utfordrende sikkerhetsbilde, nrk.no

For å dempe spenningen mellom Norge og Russland mener forsvarssjef Eirik Kristoffersen man må snakke mer sammen, selv om det ikke nødvendigvis gir resultater. Under årets Kirkeneskonferanse uttrykte forsvarssjefen at dialog er helt avgjørende for å forbedre det anspente forholdet som Norge og Russland har fått de siste årene.

– Vi hadde dialog under den kalde krigen, og vi ser at den dialogen som foregår i Afghanistan med Taliban er helt avgjørende for at vi skal komme oss videre, sier Kristoffersen.

Likevel påpeker han at det ikke nødvendigvis vil løse noe, men at det er verdt å prøve.

– Det er ikke alltid at dialog fører frem. Så vi må også være forberedt på å ha et sterkt forsvar klar til enhver tid. Men dialog kan føre til løsninger, sier Kristoffersen. […]

Russland-forsker ved Nupi, Julie Wilhelmsen forklarer at Russland tidligere har sett på Norge som en slags buffer mellom øst og vest – et mer nøytralt land mellom dem og USA.

– Skal en dømme på russiske uttalelser ser de Norge i økende grad som USAs forlengede militære arm, sier forskeren Julie Wilhelmsen. Läs artikel