Lyssna och lär av FRA i en osäker omvärld, helagotland.se

8…] Efter kalla krigets slut såväl som efter terrorattacken mot World Trade Center riktade de västliga, militära underrättelsetjänsterna blicken mot kriget mot terrorn. ”Hotet från öst” var inte längre aktuellt och omvärldens fokus låg på Mellanöstern.

Sveriges militära underrättelsetjänst – Försvarets Radioanstalt – valde i motsats till USA att inte sluta avlyssna ryssarna. Det var ett klokt beslut som vi vunnit mycket på, eftersom det gjorde att Sverige kunde förutse Georgienkriget innan resten av västvärlden gjorde det.

Fem år efter kriget avslöjade Svenska Dagbladet att FRA hade förutsett kriget genom det svenska signalspaningsplanet Gulfstream, såväl som med andra hemliga metoder. Den svenska underrättelseinhämtningen mot Ryssland var så god att amerikanska NSA uppmanade sin personal att bemöta de svenska kollegorna med ödmjukhet: ”Svenskarna lade inte av med sin spaning kring 1990 vilket många andra västländer gjorde. Det innebar att svenskarna hade tio års försprång när stormakter som USA och Storbritannien åter började intressera sig för Ryssland från år 2000 och framåt” sa en insatt källa i anslutning till avslöjandet (SvD 7/12-13). Läs artikel