Löfven: ”Vi har misslyckats med att fånga människors oro”, dn.se

Efter Trumps valseger finns även oro för säkerhetspolitiken – vad händer med försvarssamarbetet mellan Sverige och USA?

– Vi förutsätter att avtalet gäller. Trump har varit tydlig med att han vill ha mindre av frihandelsavtal och säkerhetspolitiskt har han satt frågetecken kring om Natoländer med mindre än 2 procent av BNP i försvarsutgifter verkligen ska ha hjälp enligt artikel 5. Vi får avvakta och se vad som händer men jag tror att verkligheten kommer att komma ikapp. Jag tror det är svårt att se en majoritet bland republikaner och demokrater i kongressen som säger att de struntar i den transatlantiska länken. Jag bedömer den risken som liten. Däremot kan det bli ett fortsatt tryck på att fler behöver betala mer och att försvarsutgifterna behöver öka.

Tyskland, Finland och Norge ökar sina försvarskostnader – hur blir det med Sverige?

– Vi har en försvarsuppgörelse och försvarsministern har sagt att han återkommer med en ny försvarsberedning. Vi har höjt vår egen försvarsförmåga och kommer att utveckla samarbeten. Det är det vi har nu och sedan ska vi fortsätta diskussionen med den nya försvarsberedningen.

Enligt USA:s underrättelsemyndigheter blandade sig Ryssland i den amerikanska valrörelsen mot Clinton. Är du rädd att något liknande kan hända här i nästa valrörelse?

– Vi är fullt medvetna om de hot som finns i och med dagens teknik. Vi har redan sett prov på det. Oavsett om det är valrörelse eller inte måste vi vara oerhört uppmärksamma på den typen av hot. Vi måste ha fler perspektiv på säkerhetsbegreppet. Läs artikel