Ledare: Onnea Suomi! Dagens Nyheter

Finländarna har skyndat långsamt, inte haft bråttom att vräka fungerande system över bord liksom bara för sakens skull. Man går framåt när det behövs, sedan ligger man lågt, lyder en ungefärlig soldatreplik i ”Okänd soldat”. Finland har legat lågt, men också gått framåt, som medlem i eurosamarbetet och med magnifika tekniska framsteg.

Försvaret är det bästa exemplet på klok finsk försiktighet. Sverige trodde att det kalla kriget skulle avlösas av den eviga freden. Snart sagt allt som stavades territoriellt försvar skingrades, såldes och lades för fäfot.

Finländarna är vana vid att ha en nyckfull granne, de visste att även om björnen sover kan man dock honom aldrig tro. De höll ögonen på gränsen, behöll värnplikten, avvaktade med nedrustningen. Och fick rätt – igen. När Stockholm och Helsingfors nu ingår nya försvarsförbund kan man bara hoppas att den finska försiktigheten ska smitta av sig på oss. Läs ledaren